Atrastas 54 fotogrāfijas
kuras atbilst atslēgu vārdam/iem "dievkalpojumi":
Lapa: 1 2 3 4
DP Albums > Meklēšanas rezultāts
Fotogrāfjias
ID
Nosaukums
Stāsts
Vieta
Gads

283
Mirdza Grāmatiņš atcerās baznīcu Vircburgas ziemeļu nometnē: "Baznīca bija iekārtota ēkas bēniņos. Ja nemaldos, tad mākslinieks Bercs bija taisījis altāri. Labi atceros, ka altara krusts bija no bērza koka. Dievkalpojumos bija dažādi mācītāji: mā......
Vircburga (Würzburg)
1947
Mācītājs Alberts Ozols Vircburgas ziemeļu nometnes baznīcā


491
Mācītājs Freimanis notur dievkalpojumu Osnabrikas melno vienības latviešiem....
Lībeka (Lübeck)
1948. gada 18. novembris
18. novembra dievkalpojums


504
Svētdienas rītā nometnes iedzīvotāji dodas uz baznīcu....
Nirnberga (Nürnberg)
1947.g.


508
Patrias filistris Edgars Zariņš jun. stāsta: "Studentu korporācija Patria oficiāli atsāka savu aktīvo darbību 1948. gadā, "Valkas" DP nometnē. Fotogrāfijā redzam patriešus un viesus darbības atsākšanas akta dievkalpojumā, "Valkas"......
Nirnberga (Nürnberg)
1948. gada 25. janvārī
Studentu korporācija Patria,


1192
Jauniešu iesvēte Vēdeles latv. nometnē...
Vēdele (Wedel)
1946. g.
Jauniešu iesvēte Vēdeles latv. nometnē


1219
Mācītājs Edgars Lange un lietuviešu mācītājs M. Preikšailis pie altāŗa Vēdeles latv. baznīcā....
Vēdele (Wedel)
1948. gada decembrī
māc. Edg. Lange un lietuviešu māc. M. Preikšailis


1220
Latviešu, lietuviešu un igauņu ev.-lut. draudžu kopējs dievkalpojums ar LWF pārstāvja māc. H. Brokeringa piedalīšanos Vēdeles nometnē....
Vēdele (Wedel)
04.12.1948
Baltiešu dievkalpojums


1221
Latviešu, lietuviešu un igauņu ev.-lut. draudžu kopējs dievkalpojums ar LWF pārstāvja māc. H. Brokeringa piedalīšanos Vēdeles nometnē....
Vēdele (Wedel)
04.12.1948
Baltiešu dievkalpojums


1222
Latviešu, lietuviešu un igauņu ev.-lut. draudžu kopējs dievkalpojums ar LWF pārstāvja māc. H. Brokeringa piedalīšanos Vēdeles nometnē....
Vēdele (Wedel)
04.12.1948
Baltiešu dievkalpojums


1223
Latviešu, lietuviešu un igauņu ev.-lut. draudžu kopējs dievkalpojums ar LWF pārstāvja māc. H. Brokeringa piedalīšanos. Sprediķo stud. theol. H. Brokerings Vēdeles nometnes baznīcā....
Vēdele (Wedel)
04.12.1948
Stud. theol. H. Brokerings


1224
Latviešu, lietuviešu un igauņu ev.-lut. draudžu kopējs dievkalpojums ar LWF pārstāvja māc. H. Brokeringa piedalīšanos. Sprediķo stud. theol. H. Brokerings....
Vēdele (Wedel)
04.12.1948
stud. theol. H. Brokerings


1225
Latviešu, lietuviešu un igauņu ev.-lut. draudžu kopējs dievkalpojums ar LWF pārstāvja māc. H. Brokeringa piedalīšanos Vēdeles nometnē....
Vēdele (Wedel)
04.12.1948
Baltiešu dievkalpojums


1299
Latviešu dievkalpojums Toma baznīcā Lībekā....
Lībeka (Lübeck)
31.08.1951
Latviešu dievkalpojums Toma baznīcā


1300
Latviešu dievkalpojums Toma baznīcā Lībekā....
Lībeka (Lübeck)
31.08.1951
Latviešu dievkalpojums Toma baznīcā


1301
Latviešu dievkalpojums Toma baznīcā Lībekā. 31.08.1951...
Lībeka (Lübeck)
31.08.1951
Latviešu dievkalpojums Toma baznīcā


Lapa: 1 2 3 4
Iesūtītie stāsti iespēju robežās tiek saglabāti nemainīti un nerediģēti. DP Albums administrācija neuzņemas atbildību par ievietotās informācijas precizitāti un patiesumu.


DP Albums administrācija:
marianna@dpalbums.lv
tālr. +371 7284913