01/12/2012 -

Gunārs Noriņš

Maija Ikstruma (dz. Noriņa)

Vilnis Noriņš

Vilnis Balodis

Ludmila Yamrone

Andris Adamocičs

Viesturs Zagars

Raimonds Lasmanis
Latviešu Apvienība Australijā un Jaunzelandē

Goppera Fonds

Iesūtītie stāsti iespēju robežās tiek saglabāti nemainīti un nerediģēti. DP Albums administrācija neuzņemas atbildību par ievietotās informācijas precizitāti un patiesumu.
DP Albums administrācija:
marianna@dpalbums.lv
tālr. +371 7284913- Aina Dravniece
- Rūta Beķere
- Paulīne Zadvinska
- Ināra Apine
- Ārija Breikša
- Inara Bush
- Aivars un Velta Kalēji
- Eduards Mackus
- Arvīds Mačs
- Antonija Sinkēviča
- Leo Trinkuns
- Vitauts Vītoliņš
- Edgars Zariņš jun.
- Genis Zelčs
- Ludmila Yamrone (dz. Stivriņa)
- Lidija Harron (dz. Popor)

DP albuma uzturēšana un attīstība ir atkarīga no Jūsu atbalsta. Ja Jūs vēlaties finansiāli atbalstīt DP albumu un tādējādi nodrošināt tā turpmāko pastāvēšanu, lūdzu rakstiet: marianna@dpalbums.lv

Pārsūtīt čeku vai pasta pārvedumu Mariannai Auliciema, M. Nometņu 65A, Rīga, Latvija LV-1002

Ja Jums ir radušies jautājumi par ziedošanas iespējām, lūdzu rakstiet marianna@dpalbums.lv